HT-Tech không phải là đối tác kinh doanh, phân phối của Datapath

Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại Đầu Tư HT (HT-Tech) không được kinh doanh, phân phối sản phẩm Datapath dưới mọi hình thức.

Chỉ được phép bán các sản phẩm Datapath khi có sự đồng ý rõ ràng của Datapath hoặc nhà phân phối được chỉ định của Datapath.

Chính Sách của Datapath

Khách hàng mua sản phẩm Datapath từ đại lý Datapath được ủy quyền sẽ được đảm bảo các tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp phần mềm và các quyền lợi.

Thực hiện bởi các tiêu chuẩn chất lượng và các nhà phân phối được ủy quyền đó.

Datapath có quyền không bảo hành sản phẩm, dịch vụ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hoặc nâng cấp cho mọi hình thức mua bán, chuyển nhượng sản phẩm Datapath mà không được phép tại Việt Nam.

Datapath cũng có quyền không cung cấp tài liệu hỗ trợ cho dự án hiện tại, thông tin kỹ thuật, giấy tờ CQ hoặc bằng chứng về tính hợp lệ của sản phẩm được mua từ các nhà phân phối trái phép.

HCOM phân phối độc quyền Datapath tại Việt Nam chính sách của Datapath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần đầu tư HCOM hiện tại là đơn vị duy nhất được Datapath ủy quyền phân phối và hỗ trợ dịch vụ các sản phẩm của Datapath tại Việt Nam.

Chúng tôi bao gồm các kỹ sư đã được Datapath chuyển giao công nghệ về sản phẩm của Datapath, các sản phẩm Datapath hiện tại được chúng tôi phân phối tại Việt Nam là các sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc và được bảo hành hỗ trợ dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn của Datapath.

Công ty cổ phần đầu tư HCOM là đại điện của hàng Datapath phân phối các dòng sản phẩm như: Fx4, Hx4, Iolite 12i, Iolite600, VSN400, VSNMicro600, VSN972, VSN 982, VSN1172, VSN1182, VSN1192.

 

Tin Liên Quan